Disclaimer


Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site. Dit geldt zowel ten aanzien van de content van Kent Partners als ten aanzien van door Kent Partners aangeboden content die van derden afkomstig is.

Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Kent Partners hecht aan tevreden relaties en we werken daarom iedere dag aan de kwaliteit van onze dienstverlening. In het geval dat u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de directie van Kent Partners. Dat kan zowel via de u bekende telefoonnummers of via het mailadres: directie@kentpartners.nl

Als het uw voorkeur is de klacht formeel schriftelijk indienen dan kan dat via het formulier dat te downloaden is; u kunt het ingevulde formulier daarna via de mail verzenden aan directie@kentpartners.nl. Na ontvangst van een klacht ontvangt u informatie omtrent het verloop van de procedure en alle andere aspecten van de afhandeling van uw klacht. Het spreekt voor zich dat zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie zal worden omgegaan.